Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy prípravy strihov a zhotovenia oplecka, lajblíka, sukne a zástery so zameraním na podpoliansky región.

Encyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých, ktorí ovládajú prácu na šijacom stroji.

Rozsah kurzu

30 hodín / 4 lekcie

Cena kurzu

175 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, pracovné pomôcky na šitie a nástroje (šijací stroj s príslušenstvom). Cena nezahŕňa látku na ušitie jednotlivých krojových súčastí. Účastník si zakúpi látku v odporúčanom množstve, kvalite, farbe a vzoroch podľa vlastného výberu.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 5 účastníkov.

Termíny kurzov

deň │ čas / termín konania kurzu │ lektor


Sobota│8.30 – 16.30│Elena Marcineková
/8. 10., 22. 10., 12. 11., 26. 11. 2022/

Prihlásiť sa »