Tanec pre každé telo je témou tohto ročníka festivalu Dni tanca / Dance days. S účastníkmi diskusie Kultúra bez bariér chceme poukázať na prácu so znevýhodnenými skupinami umelcov a pracovníkov v kultúrnej oblasti, ale aj sprístupnenenie kultúrnych akcií  divákom so špecifickými potrebami. Prediskutujeme tiež systémové kroky, ktoré sa dejú alebo by sa mali diať k dosiahnutiu inkluzivity.