Radi by sme žiakom a budúcim maturantom ponúkli naše služby k príprave na talentové prijímacie pohovory na vysoké školy so zameraním na odbory

ARCHITEKTÚRA   -   DIZAJN   -   UMENIE

 

v kurzoch:

ARCHITEKTÚRA, DIZAJN a UMENIE

KRESLENIE

VÝTVARNÉ TECHNIKY

 

Organizujeme kurzy a konzultácie:

_k nadobudnutiu teoretických vedomostí a praktických zručností výtvarných techník /zátišie, busta, ľudská postava,..., perspektíva,.../,

_k nadobudnutiu teoretických vedomostí a praktických zručností kresby kompozícií a úloh priestorovej predstavivosti /princípy perspektívy, axonometrie,.../,

_k doučovaniu stereometrie a základov deskriptívnej geometrie,

_k doučovaniu teórie a dejín umenia, architektúry a dizajnu,

_k vypracovaniu komplexného portfólia domácich prác,

_iné podľa individuálnych požiadaviek študenta.

 

Príprava simuluje priebeh prijímacích skúšok prostredníctvom kreatívnych cvičení, ktorými študent nadobúda požadované vedomosti a zručnosti. Príprava je vedená architektmi a umelcami z praxe.

 

Chcete zmysluplne využiť svoj voľný čas, umelecky sa sebarealizovať, nájsť v sebe skryté kreatívne vlohy pre svoje ďalšie štúdium, alebo Vás láka umenie z iných dôvodov - v tom prípade strávte svoj čas s nami. Dbáme na individuálny prístup ku každému študentovi a na základe jeho požiadaviek spoločne organizujeme prípravu. Kurzy a konzultácie organizujeme formou mimoškolskej vzdelávacej činnosti.

 

____

Forma kurzov a konzultácií:                            

skupinové / individuálne

Miesto konania kurzov a konzultácií:

DULOVO NÁM. 10, BRATISLAVA

Termíny:                                                             

podľa ponuky, alt. dohodou

Skupinové kurzy A3/1 prebiehajú v termínoch

 

TURNUS 01

1. termín: 24.9. (sobota) v čase 8:00-13:00 a 14:00-19:00 / 2x 5hod. = 10 hod.

2. termín: 1.10. (sobota) v čase 8:00-13:00 a 14:00-19:00 / 2x 5hod. = 10 hod.

 

TURNUS 02

1. termín: 15.10. (sobota) v čase 8:00-13:00 a 14:00-19:00 / 2x 5hod. = 10 hod.

2. termín: 22.10. (sobota) v čase 8:00-13:00 a 14:00-19:00 / 2x 5hod. = 10 hod.

 

TURNUS 03

1. termín: 5.11. (sobota) v čase 8:00-13:00 a 14:00-19:00 / 2x 5hod. = 10 hod.

2. termín: 12.11. (sobota) v čase 8:00-13:00 a 14:00-19:00 / 2x 5hod. = 10 hod.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte.
 

Kontakt:               

study.fivebyfive@gmail.com

0907 743 071

 

 

Tešíme sa na spoluprácu práve s Vami. Nenechajte si prípravu na prijímacie pohovory na poslednú chvíľu a urobte spolu s nami všetko pre úspešný štart budúceho štúdia mladých talentov.

 

kolektív STUDY  I  FIVE by FIVE