Zmysluplne strávený čas v priestoroch komunitného reuse centra a environmentálneho vzdelávacieho centra Baterkáreň v Trnave.

Prihlasovanie spustíme čoskoro – záujem môžete vyjadriť mailom na ahoj@baterkaren.sk.

Čo sme si na letný tábor pripravili?

Pre deti sme si pripravili pripravený celodenný program v podobe aktivít, ktoré upriamujú pozornosť na životné prostredie, a zároveň pomáhajú rozvíjať sociálne i komunikačné zručnosti, zmysel pre zodpovednosť a komunitu.

Plán aktivít:

Pondelok: Kto som a kde bývam  (zoznamovacie aktivity)

Utorok: Príroda a ja – čo máme spoločné a v čom sa líšime (človek ako súčasť ekosystému)

Streda: Moja hračka, môj telefón (spotrebiteľské správanie)

Štvrtok: Kam putuje môj odpad (triedenie, kompostovanie, skládky)

Piatok: Čo môžem urobiť ja? (vlastné riešenia problémov v komunite)