Nálezy mincí majú pre výskum numizmatiky veľký význam. Prinášajú poznatky, ktoré neobsahujú iné historické pramene. Okrem štruktúry obeživa dokumentujú nálezy platidlá, ktorými sa platilo, ich pôvod, kvalitu, či výtvarnú stránku. Sprístupňujú bližšie dobu svojho vzniku a užívania a odzrkadľujú hospodárske, politické a kultúrne pomery, technickú vyspelosť a veľakrát aj osobu, ktorá svoj poklad ukryla.

Výstava Ligotavé poklady návštevníkom priblíži tri mincové nálezy – Folkmarský poklad, Bohdanovský poklad Malý košický poklad. Každý z pokladov je iný a jedinečný, no spája ich to, že dodnes nevieme kto a prečo ich ukryl a aký osud stretol ich majiteľov. Výstava priblíži, aký proces je potrebný na to, aby sa z rudy stal drahý kov vhodný na výrobu zlatých a strieborných mincí, aj to, ako sa mince kedysi vyrábali. Návštevník výstavy sa oboznámi s hodnotou mincí v minulosti i to, koľko musel bežný človek pracovať, aby si kúpil základné životné potraviny.

vstupné: aktuálny cenník