Literárny večer: Okružné bulváre alebo 50 rokov s Patrickom Modianom

Srdečne pozývame na literárny večer pri príležitosti prvého slovenského vydania románu Okružné bulváre (Les Boulevards de ceinture) francúzskeho spisovateľa Patricka Modiana, nositeľa množstva ocenení, medzi ktoré patrí Nobelova cena za literatúru, Goncourtova cena či Veľká cena za román Francúzskej akadémie.


Streda 8. marca 2023 o 18:00
Francúzsky inštitút
Sedlárska 7, Bratislava


Účinkujúci

  • Prekladateľ románu Dan Jurkovič
  • Z diela čítajú herečka Lucia Hurajová a herec Ivo Gogál
O knihe

Okružné bulváre je román Patricka Modiana, ktorý vyšiel 6. októbra 1972 vo vydavateľstve Gallimard a v tom istom roku mu Francúzska akadémia udelila Veľkú cenu za román.

Okružné bulváre je posledný Modianov román z tzv. okupačnej trilógie (Les Boulevards de ceinture, La Place de l’Étoile La Ronde de nuit), v ktorej autor novátorsky stvárnil každodennú realitu rokov 1940 – 45, ako aj jej posolstvo a dopad na povojnové roky, v ktorých sa Francúzsko vyrovnávalo s kolaborantmi a nacistami. Modiano ako prvý o týchto chúlostivých témach písal priamo a otvorene. Rozprávač príbehu sleduje obžerstvá a hýrenie troch vojnových profitérov, operujúcich pravdepodobne pod ochrannými krídlami francúzskeho gestapa: vydavateľa kolaborantských novín, záhadného grófa a vyslúžilého legionára a tiež svojho otca, pred vojnou úspešného obchodníka, teraz poradcu a účtovníka pri ich temných obchodných operáciach. Prví dvaja ho majú zjavne v hrsti a využívajú jeho mimoriadne obchodné schopnosti výmenou za to, že taja jeho židovský pôvod.

Rozprávač cestuje v čase a uvádza príbehy z detstva, z obdobia predtým, ako ho otec opustil. Rozpráva o jeho neúspešných obchodných transakciách, pri ktorých mu robil asistenta, o jeho snoch a spomienkach. V čase rozprávania (1942 – 44) ho už otec vôbec nespoznáva, až do chvíle, kedy sa rozprávač rozhodne zavraždiť jedného z protagonistov štvavej protižidovskej kampane a spolu s otcom odchádzajú ukradnutým autom do nočného Paríža, do miest, ktoré kedysi spolu navštívli, kde im hrozí zatknutie, deportácia a smrť. V závere sa dozvieme, že aspoň jeden z nich prežil.

V spolupráci s vydavateľstvom Marenčin PT.


Podujatie je súčasťou festivalu Dni Frankofónie 2023.

 >> Prehľad programu Dni Frankofónie 2023 <<