Lučenec: Iné akcie

Tepláreň Nahlas: „Slovensko pre všetkých?“