Lučenec: Predstavenia

PRAVDA
Pi čaj, miláčik
Kontrabas - Lučenec
PACHO – Zbojník z Hybe
Lacikám nedráždi! Nová show s Krímešom