Workshop k tanečnému dielu Raimondy Gudavičiūtė M(other).

Workshop je možnosť pre rodičov stráviť čas s dieťaťom v hravom prostredí, kde je pohyb hlavným nástrojom komunikácie. Rôzne hravé úlohy sú navrhnuté tak, aby stimulovali predstavivosť dieťaťa a posilnili jeho uvedomenie si tela.
Hravou formou sa budeme zaoberať každodennými pohybovými vzormi a pokúsime sa zistiť, o koľko viac pohybu môže byť nad rámec bežných procesov – ako chôdza, beh alebo hranie futbalu.
Spoločne vytvoríme priestor plný slobody, prebudíme v deťoch a rodičoch zmysel pre dobrodružstvo, vydáme sa na nepoznanú, tvorivú cestu fantázie a objavíme nové veci o sebe a našom svete.

Kapacita na workshop je obmedzená na 20 účastníkov. Vstupenka platí pre jednu skupinu, rodinu, ale aj pre jednotlivcov.