Názov výstavy: Martin Lettrich: Mr. Lett and Mr. Rich
Termín výstavy: 23. 2. 2023 – 28. 5. 2023
Vernisáž výstavy: štvrtok, 23. 2. 2023 o 16.00
Miesto / kontakt: Krajská galéria v Prešove – kultúrne zariadenie Prešovského samosprávneho kraja, Hlavná 51, 080 01 Prešov – Suterén 53


V diele bratislavského rodáka (ročník 1951) a absolventa pražskej Vysokej školy výtvarných umení (profesori Kavan a Malejovský) sa prelína oblasť voľnej komornej plastiky a sochárske dotváranie určitého architektonického prostredia. Samostatne sa predstavil už 26krát, okrem iného v Poľsku, Maďarsku a Nemecku. Prácu „Nerušte moje kruhy" (2005) na Ventúrskej ulici v Bratislave zaradilo vydavateľstvo Braun do celosvetového výberu 500 najlepších diel vo verejnom priestore. Je taktiež autorom „Ukrižovania" pre liturgiu pápeža Františka v Šaštíne (2021).

Prešovský prierez si kladie za cieľ priblížiť Lettrichove rôznorodé prístupy k tvorbe, ktoré sa odvíjajú od námetu, príbehu, pointy. Pre plenérové diela býva príznačné interaktívne zapojenie dynamizujúcich prvkov – vody, svetla, pohybu, času a ľudí do celkového, menlivého vyznenia. Jeho intímne sochy sú zase ponorom do hĺbania o živote, citoch, zmysloch, snoch a túžbach. Často ich dopĺňa, či už zakomponovanými alebo priloženými, vyjadreniami. Rád sa necháva strhnúť čarom okamihu, často nesúvisiacim s pôvodným zámerom. Ide mu v prvom rade o úprimnú výpoveď, ktorá je podľa neho jedinou možnosťou ako sa nestratiť.


Martin Lettrich  narodil sa 25. mája 1951 v Bratislave. V rokoch 1966 – 1970 študoval na strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave. V štúdiu pokračoval v rokoch 1970 – 1976 na vysokej  škole  umelecko-priemyselnej v Praha. Martin Lettrich sa od ukončenia štúdií venuje voľnej i komornej plastike a sochárskemu dotvoreniu konkrétneho architektonického prostredia. Obe oblasti sa  v priebehu rokov prelínajú a navzájom inšpirujú. Komorná plastika je v jeho ponímaní o živote, citoch, zmysloch, snoch a túžbach. Častým prvkom, dotvárajúcim celkový zámer, sú autorské texty, niekedy zakomponované, inokedy priložené. Sú aj také, ku ktorým sa socha ešte nestihla narodiť a vice versa. Pre exteriérové diela je charakteristické interaktívne zapojenie dynamizujúcich prvkov – vody, svetla, pohybu, času a ľudí do celkovej kompozície. Skulptúre tak dodáva nový, využiteľný rozmer. Cieľom je zmysluplný, výtvarne jedinečný podiel na tvorbe prostredia.