Vyhľadať podujatie

Múzeum Andreja Kmeťa

Ul. Andreja Kmeťa 20
036 01 Martin
Slovensko

www.mak.wz.sk
muzeum.kmeta@snm-em.sk
+421 43 245 42 40O nás

Slovenské národné múzeum - Múzeum Andreja Kmeťa plní úlohu regionálneho vlastivedného centra Turca. Vzniklo v roku 1964. Múzeum spravuje viac ako 175 000 zbierkových predmetov, z čoho je 8 700 zo spoločenskovednej a 166 600 z prírodovednej oblasti. Medzi najcennejšie patria obrazy Révayovskej galérie, zbierka exotických motýľov Ivana Zbíňovského a časť herbára a tiež zoologických exponátov zo zbierky Andreja Kmeťa.
Sídli v prvej budove Slovenského národného múzea, o ktorej výstavbu sa podstatne pričinil zakladateľ slovenského múzejníctva Andrej Kmeť. Budova je od augusta 1994 zapísaná do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

Múzeum Andreja Kmeťa je v súčasnosti pre verejnosť dočasne zatvorené z dôvodu prípravy stálych expozícii pre svojich návštevníkov.


Program

Žiadne udalosti pre kategóriu