Vo štvrtok 16. júna 2022 v Dome kultúry v Námestove odštartuje festival Oravské divadelné dni. Oravskému publiku sa predstavia tí najlepší improvizátori z Čiech a Slovenska. Presvedčia Vás o tom, že sa na jednom javisku môže stretnúť dobrá energia, inteligentný humor bez vulgarizmov a absolútna improvizácia. S obrovskou fantáziou v tých najbláznivejších divadelných disciplínach, do ktorých interaktívne zapájajú aj publikum, vznikne jedinečný zážitok aj improvizačná skúsenosť.

V spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou – Literárnym a hudobným múzeom v Banskej Bystrici sme v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne pripravili výstavu Čarovný svet bábok a bábkového divadla mapujúcu tradície bábkarstva na Slovensku. Návštevníkom ponúkame krásu bábok tradičného kočovného bábkarstva, ako aj pohľad na súčasné bábkové umenie na Slovensku s ukážkou bábok zo zbierkového fondu ŠVK – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici.

Výstava v trvaní od 6. 6. do 8. 8. 2022, kedy sa uskutoční aj jej finisáž, bude doplnená o tvorivé aktivity. V pondelok 20. júna ponúkame pre žiakov materských a základných škôl bábkarský workshop pod vedením lektorky zo ŠVK – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici, ktorého súčasťou bude hranie divadelnej hry aj tvorivé dielne, kde budú mať deti možnosť vyrobiť si vlastnú bábku. V termíne od 18. 7. – 8. 8. 2022 je možnosť objednať sa na tvorivú dielňu s literárno-dramatickým i výtvarným zameraním pre rodiny s deťmi od 3 – 12 rokov alebo sa môžete prísť tvorivo vyžiť – pripojiť sa k Vašim ratolestiam a vyrobiť si bábky z balónov. Rezervácie sú možné e-mailom na: had@okstredisko.sk alebo telefonicky: 0905 637 053.

V divadelnom festivale budeme pokračovať aj v septembri, preto sa už teraz môžete tešiť na predstavenia detských divadelných súborov z Oravy, ktoré sa s pripravenými inscenáciami predstavia na doskách Kultúrneho domu v Trstenej 29. 9. 2022.

Festival Oravské divadelné dni 2022 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a je realizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.