autorská výstava obrazov

Meka Klimeková
výber z tvorby

02. 02. – 26. 02. 2024
Kaštieľ  Modra, Horná 20
Srdečne Vás pozývame na výstavu obrazov  
 

Meka Klimeková je výtvarníčka a dizajnérka žijúca a tvoriaca vo vinohradníckom mestečku Pezinok. Jej tvorba je ovplyvnená vášňou k prírode a k horám. Meku fascinovalo umenie už od detstva a v tomto období vznikla aj jej prezývka, ktorá sa neskôr stala jej umeleckým pseudonymom. Ako výtvarníčka vystupuje pod značkou Art Of Meka. Narodila sa v Banskej Bystrici, v meste, ktoré je obklopené horami a tieto tematicky dominujú v jej tvorbe. Mladá umelkyňa sa venuje takzvanej thick paint - maľbe na hrubo. Na plátna nanáša husté vrstvy akrylovej farby pomocou špachtle. Najviac ju v tvorbe fascinujú rôzne harmonické kombinácie farieb, ktoré sa snaží vnášať do svojich obrazov. Preferuje čistý štýl, farby sa takmer nemiešajú medzi sebou. Každá vrstva má presne určené miesto kam patrí. Vo svojich dielach rada zobrazuje prírodné motívy, akými sú práve hory, ktoré sa čiastočne prelínajú s abstraktnými prvkami. ​
Expozícia malieb v rámci autorskej výstavy predstavuje výber z tvorby za posledné štvorročné obdobie. Na výstave môžeme vidieť aj adjustované art printy.
Autorská výstava obrazov „Meka Klimeková - výber z tvorby“ v Kaštieli Modra je pre verejnosť prístupná od 2. do 26. februára 2024, počas návštevných hodín - od pondelka do štvrtka v čase od 9:00 do 15:30 a v piatok od 9:00 do 12:30. Viac informácií o možnosti jej návštevy nájdete na stránke www.moska.sk

Kurátor výstavy
Kristína Krištúfková

 

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
tel: 033/64 334 89
e-mail: moska@moska.sk
www.moska.sk FB: Moska.sk IG: @kastiel_modra

 

Organizátor podujatia:

  • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre  je príspevkovou  organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého   zriaďovateľom   je  od 1. 4. 2002 Bratislavský  samosprávny kraj.  Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj  miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.