Podtatranská knižnica v Poprade - Centrum

Podtatranská 1548/1
058 01 Poprad
SlovenskoĎalšie udalosti na tomto mieste konania

Máj v Podtatranskej knižnici v Poprade
Výstava prác žiakov ZUŠ Rosnička
Máj v Podtatranskej knižnici v Poprade
Výstava prác žiakov ZUŠ Rosnička
Máj v Podtatranskej knižnici v Poprade
Výstava prác žiakov ZUŠ Rosnička
Máj v Podtatranskej knižnici v Poprade
Výstava prác žiakov ZUŠ Rosnička
Máj v Podtatranskej knižnici v Poprade
Výstava prác žiakov ZUŠ Rosnička
Máj v Podtatranskej knižnici v Poprade
Výstava prác žiakov ZUŠ Rosnička
Máj v Podtatranskej knižnici v Poprade
Výstava prác žiakov ZUŠ Rosnička
Máj v Podtatranskej knižnici v Poprade
Výstava prác žiakov ZUŠ Rosnička
Máj v Podtatranskej knižnici v Poprade
Výstava prác žiakov ZUŠ Rosnička
Stravou k paličke?
Máj v Podtatranskej knižnici v Poprade