• 7.12.2022 - Ucelený Mikulášsky program pre individulálnych záujemcov, detičky a ich rodičov v nádhernom priestore Historickej radnici v Košiciach. 
     
  • 8.12.2022 - Ucelený Mikulášsky program pre individulálnych záujemcov, detičky a ich rodičov s krásnou zimnou výzdobou a dekoráciami v SoŠ Automobilová Košice 

Program /dĺžka trvania: 100 minút/:

  • vianočná muzikálová rozprávka s Ujom Ľubom 
  • mikulášske tanečné choreografie s tanečným súborom D.S.Studio
  • spevácke vystúpenie s pesničkami z rozprávky Ľadové kráľovstvo a vianočnými piesňami
  • príchod Mikuláša a Anjela, rozdávanie balíčkov
  • maskoty
  • krásna mikulášska výzdoba
  • fotostena

Cena vstupného: 11,-€/osoba – vstupenku musí mať každá osoba v sále, dospelí aj deti

Cena mikulášskeho balíčka: 8,90 € / balíček