Marcový koncert Metropolitného orchestra Bratislava pod názvom Mladá opereta sa uskutoční na Jozefa, teda 19. marca o 17,00. hod. Ako sólisti sa predstaví Tatiana Hajzušová a René Schleifer.

Tatiana Hajzušová pochádza zo Sabinova, je absolventkou spevu Bratislavského konzervatória kde študovala aj hru na klavíri. V súčastnosti je študentkou VŠMU v Bratislave. Už v tomto mladom veku má za sebou významné účinkovania na domácich i zahraničných scénach– Bratislava, Košice, Ľvov, Krasnojarsk. Získala niekoľko významných ocenení na renomovaných medzinárodných speváckych súťažiach doma i v zahraničí, ktoré viedli k ponukám na účinkovanie napr. v Maďarsku či Rakúsku.

René Antonius Schleifer je mladý sólový spevák, divadelný aj filmový herec i conferencier. Je absolventom operného spevu na Konzervatóriu v Bratislave, V súčasnosti sa venuje štúdiam operety. Má za sebou aj niekoľko hereckých postáv, televíznych či filmových. Často koncertuje ako sólista doma i v zahraničí (Monako, Varšava, Česká
republika,…). Rád sa venuje aj tvorbe filmovej hudby a celkovo umeniu ako takému, kde sa snaží presadiť názor, resp. ukázať ako má umenie vyzerať, a byť tak vzorom pre ďalšie a ďalšie generácie nie len v umení, ale i v živote.
 
Na programe budú svieže melódie Johanna Straussa, Emmericha Kálmána, Gejzu Dusíka, Júliusa Fučíka, Johana Philipa Sousu a i.

Pozývame všetkých milovníkov nehynúcich melódií zábavnej hudby z konca devätnásteho a prvej polovice minulého storočia.


Program:

 • John Philip Sousa - Pod hviezdami a pruhmi – Pochod
 • Hans  Zander - Na vzdialených brehoch – Predohra
 • Rudolf  Friml - Indiánska  pieseň  lásky – Soprán
 • Johann Strauß - Búranie – Polka
 • Johann Strauß - Písanie a čítanie – Bariton
 • Julius Fučík - Zimné  búrky – Valčík
 • Gejza  Dusík - Možno tu možno tam – Duet

PRESTÁVKA

 • Josef  Rixner - Španielsky  pochod – Pochod
 • Gejza Dusík - Úvahy  Opilca (Pieseň o víne) – Bariton
 • Johann Strauß - Silou – Rýchla polka
 •  Emmerich Kálmán - My dámy z Ameriky – Soprán
 • Johann Strauß - Ritier  Pásmán – Čardáš
 • Emmerich Kálmán - To je láska – Duet

Zmena programu vyhradená.


Partneri projektu: Bratislavský kultúrny spolok, Kultúrne zariadenia Petržalky, Mestská časť Bratislava - Petržalka, FB Consulting
Cena: 17 € / 14 € (seniori, študenti, ZŤP), 5 € (deti)
Vstupenky si môžete zakúpiť v sieti Ticketportal alebo v DK Zrkadlový háj.
Ako sa k nám dostanete: autobusy č.68, 83, 95 a 96.
Pre viac informácií nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: cisarova@mob.sk alebo telefonicky na čísle: 0904-173-603