27. mája 2023 — 28. apríla 2024
Schaubmarov Mlyn v Pezinku, Pezinok-Cajla
KurátorkaVladimíra Büngerová

Vernisáž: 27. mája 2023 o 15.00 (V deň vernisáže je pripravený aj bohatý program od 15.00 do 22.00)

Čím je pre dejiny a súčasnosť fragment? Ako a čo v ňom čítame? Fragment, časť, zlomok či torzo zobrazuje telo a vec zranenú, deformovanú, neúplnú, nedokonalú, ale i „krásu v zohyzdení“, obraz smrti, tragédie, revolúcie, erotiky, mementa a absencie. Zároveň má schopnosť pôsobiť na našu fantáziu, s pomocou ktorej si môžeme dotvoriť chýbajúcu časť, hľadať zmysel vtedy, keď je celok neznámy.

Sochárska výstava prevažne trojdimenzionálnych diel skúma torzovitosť a fragmentárnosť vo výtvarnom umení naprieč viacerými storočiami. Symbolicky zastúpené diela zo starého umenia uvidíte v kontraste s moderným a so súčasným umením, ktoré ukazuje popularitu ľudského torza v modernom sochárstve. V tomto období bolo vnímané ako esencia sochárskeho umenia a svojbytne existujúca forma vystihujúca podstatu. Vystavené sú najmä materiálové diela a objekty z rôznych historických období a médií, doplnené o umeleckú a dokumentárnu fotografiu, experimentálny film, akciu a inštaláciu.

Sociológovia a sociologičky aktuálnu spoločnosť hodnotia ako rozkúskovanú, roztrieštenú, rozparcelovanú, rozbitú, neprehľadnú a nejednotnú. Podľa súčasnej filozofie celok predstavuje menej než súhrn jeho častí a celok nie je pravdou. Práve na kusy, časti, fragmenty, torzá sústredené do jednej inštalácie by sme sa mohli pozrieť ako na aktuálny predobraz stavu spoločnosti pred bránami konca sveta. Jednotná téma a priestor výstavy nám možno paradoxne nakoniec pomôžu vnímať jednotlivé fragmenty a rozdielnosti ako jeden celok – jednotu a silu aj napriek nedostatočnosti a nedokonalosti čiastkového poznania.

Vystavujúci autori a autorky:
Tibor Bartfay, Štefan Belohradský, Ján Fadrusz, Alina Ferdinandy, Juraj Gavula, Matej Gavula, Milota Havránková, Vladimír Havrilla, Tibor Honty, Rudolf Hornák, Julie Horová, Jozef Jankovič, Bohumil Kafka, Szabolcs KissPál, Martin Kochan, Ján Koniarek, Jozef Kostka, Eduard Kudláč, Karol Lacko, Otis Laubert, Erna Masarovičová, Michal Moravčík, Milan Paštéka, Martin Piaček, Štefan Prokop, Ladislav Snopek, Milan Tittel, Dana Tomečková, Pavol Tóth, Alexander Trizuljak, Miro Trubač, Rudolf Uher a neznámi sochári alebo sochárky 18. až 20. storočia

Zdroj: SNG