Najlepší slovenský obraz 2000 - 2022
vo výbere slovenských výtvarných teoretikov, galeristov a zberateľov

Vernisáž: utorok 20. 9. 2022 o 17:00
Trvanie výstavy: 21. 9. 2022 – 27. 1. 2023 / Otvorené: Po – Ut / Št- Pi: 12 – 17, Str: 13 – 18

Koncepcia výstavy: Ivan Jančár

Vystavujúci autori/ky a kurátori/ky, ktorí ich na výstavu nominovali: Štefan Balázs – Alena Vrbanová, Peter Bartoš – Nina Gažovičová, Robert Bielik – Peter Chalupa, Robert Bielik – František Löv, Erik Binder – Michaela Slobodová, Marko Blažo – Vladimír Beskid, Marko Blažo – Pavol Weiss, Milan Bočkay – Vladimíra Büngerová, Klára Bočkayová – Zuzana Bartošová, Lucia Dovičáková – Alexandra Tamášová, Daniel Fischer – Kristína Zaťko Jarošová, Daniel Fischer – Juraj Mojžiš, Viktor Frešo – Miloš Kleibl, Svetozár Ilavský – Alexander Menzl, Juraj Kollár – Helena Markusková, Matej Krén – Ivan Jančár, Kundy Crew – Juraj Čarný, Otis Laubert – Daniela Čarná, Matúš Lányi – Alena Piatrová, Palo Macho-Jozef Jankovič – Sabina Jankovičová, Marcel Mališ – Jana Babušiaková, Marián Meško – Peter Zajac, Monogramista T.D – Igor Krejčí, Ivan Pavle – Daniela Kostelničáková, Ildikó Pálová – Dušan Vanko, Igor Piačka – Eva Ľuptáková, Rastislav Podhorský – Galéria Nedbalka, Rasťo Podoba – Dana Doricová, Veronika Rónaiová – Richard Gregor, Dorota Sadovská – Roman Fečík, Dorota Sadovská – Zsófia Kiss-Szemán, Jozef Srna – Roman Popelár, Adam Szentpétery – Silvia L. Čúzyová, Adam Szentpétery – Jan a Edita Kukalovci, Ivana Šáteková – Omar Mirza, Natália Šimonová – Nina Vrbanová, Ján Valík – Katarína Sobolčiaková Schottert, Monika Germuška Vrancová – Peter Megyeši

Dá sa vybrať najlepší slovenský obraz? Asi ani nie, ale za pokus to stojí. Máme súťaže o najlepší román, najlepšiu skladbu, najlepší film, udeľuje sa Oskar za najlepší film či najlepší zahraničný film. Pri vizuálnom umení bývame trochu zdržanlivejší a váhavejší. Zo zúčastnených autorov sa voči názvu vyhradila najmä Klára Bočkayová. Keď som s ňou telefonoval, z diaľky som počul aj hlasnú podporu jej manžela, tiež výborného (všimnite si, prosím, že som sa vyhol slovu najlepšieho) výtvarníka Milana Bočkaya. Sľúbil som, že jej, ale aj jeho výhrady v katalógu uvediem. Ostatní to (zatiaľ) komentovali pozitívne, niektorí s miernymi obavami, ojedinele aj s nadšením.

Takýto projekt nie je možné zrealizovať v koncepcii jedného kurátora, preto sme spolu s Dankou Čarnou vybrali (už tu sa nad nami mohol vznášať istý tieň podozrenia zo subjektivity) a oslovili 60 slovenských výtvarných teoretikov, zberateľov, zástupcov súkromných galérií či aukčných spoločností, aby nominovali z uvedeného obdobia obraz, ktorý pokladajú za najlepší, najvýznamnejší, najdôležitejší, najpozoruhodnejší. V pôvodnom termíne mi text a reprodukciu diela poslal jeden jediný. Aj ho spomeniem. Juraj Mojžiš, stará dobrá škola. Nakoniec sa ich na projekte rozhodlo participovať 38. To len aby ste vedeli, čo to dalo práce dať dokopy katalóg a výstavu. Snažili sme sa autorov neobmedzovať, stanovili sme len časové rozpätie rokov 2000 – 2022. Malo ísť o dielo slovenského autora/autorky, nemohlo presahovať rozmery 230 x 200 cm, (aby sme ho vedeli preniesť cez dvere). Zároveň sme autorov požiadali, aby nevyberali diela zo Slovenskej národnej galérie alebo z Galérie mesta Bratislavy, keďže z dôvodu presunu diel do nových depozitárov pozastavili výpožičky. Rozhodli sme sa, že mená tých, ktorí sa rozhodnú projektu nezúčastniť, nebudeme zverejňovať. Všetci vybraní výtvarníci s účasťou na výstave súhlasili.

Samozrejme, že to nie je úplne objektívne. Je to možné, že nikto nenominoval takého skvelého maliara, ako je napríklad....? Ja tam mám niekoľko chýbajúcich mien a každý si zaiste doplní tie svoje. Alebo naopak. Ako mohol niekto nominovať tohto autora?!!! Prehliadka je to však pozoruhodná. Pestrofarebná nielen v zmysle farieb, ale aj nominovaných umelcov a ich diel. Expresívne, meditatívne, provokatívne, vzrušujúce, v niektorých naplno rezonuje daná doba, iné akoby sa ocitali mimo priestor a čas. Výstava bude mať multimediálny charakter. Popri samotných dielach budú vystavené aj jednotlivé texty. Dohodli sme sa na spolupráci s Rádiom Devín, kde sme prostredníctvom intendantky Janky Orlickej požiadali hudobných redaktorov, aby ku každému obrazu vybrali 20-sekundovú hudobnú ukážku, na ktorú by na vernisáži tancovala vždy iná baletka zo skupiny The Wave by RDS Art Group.

Predsa len sme niečo obmedzili – texty museli mať maximálne jednu stranu. Nebudem preto zneužívať svoje postavenie kurátora a na tento rozsah obmedzím aj svoj úvodný text. Napokon, protagonisti i ostatní návštevníci posúdia sami…

Ivan Jančár

Komentované prehliadky a workshopy pre rodiny, školy, záujmové skupiny a dospelých je možné si dohodnúť na adrese: galeria@rtvs.sk, +421 2 3250 5751