Ústredie ľudovej umeleckej výroby vyhlasuje 9. ročník celoslovenskej výtvarno-remeselnej súťaže pre deti a mládež, ktorej cieľom je vzbudiť záujem detí a mládeže o tradičné ľudové remeslá a posilniť u nich vedomie kultúrnej identity, podporovať ich tvorivosť a kreativitu v oblasti remesiel a poskytnúť im možnosť inovatívneho využívania voľného času.

Zdroj: Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Do súťaže sa môžu zapojiť deti a mládež vo veku 8 – 16 rokov, individuálni účastníci, ale aj kolektívy. Kritériami hodnotenia sú inšpirácia tradičným remeslom, originalita, kreativita, estetické, výtvarné a remeselné kvality spracovania.

Prijmite pozvanie do krajiny remesiel, v ktorej sa zruční a nadaní ľudia spolu s majstrami remeselníkmi, ale aj ich žiakmi – učňami a tovarišmi priúčajú remeslu. Prejdete si cestou tvorenia z dreva, drôtu, nití, prírodných pletív či maľovania na sklo, na ktorej vás čaká zábava a dobrodružstvo. Na jej konci zvíťazí dobrý pocit a radosť z prekonania svojich osobných limitov. Vstupné do krajiny remesiel sú šikovné ruky, otvorená myseľ a bezbrehá fantázia.

Vaše práce nám zasielajte do 14. apríla 2023.

Zdroj:Ústredie ľudovej umeleckej výroby 

Súťažné témy:

Zakliate v dreve
Vytvorenie prác rezbárskou technikou (figurálne a zoomorfné plastiky, nádoby, hračky a pod.).

Noty pre drôty
Využitie drotárskej techniky (špirálový/slučkový výplet) na zhotovenie úžitkových a dekoratívnych predmetov z drôtu.

Nite nebláznite
Využitie tradičných textilných techník a spôsobov výzdoby na vytvorenie predmetov úžitkového, dekoratívneho a odevného charakteru (tkanie, paličkovanie, tkanice, pletence, viazanie uzlov, sieťovanie, vyšívanie, plstenie a pod.).

Na sklo maľované
Tradičný spôsob maľby/podmaľby na tabuľové sklo, maľba na sklenené nádoby a pod.

Pletky s pletivami
Využitie techniky pletenia na zhotovenie úžitkových a dekoratívnych predmetov z prírodných materiálov (prútie, slama, šúpolie, luby a pod.)

Veci, čo nevedia všetci
Voľná téma – kombinácia a prieniky viacerých materiálových skupín a tradičných techník.

Kompletné informácie o súťaži sú uvedené na web stránke: https://uluv.sk/podujatia/v-krajine-remesiel-2023/