Tanečný príbeh o šikanovaní - virtuálnom i fyzickom

Dielo Dany Dinkovej Nemé tváre / Výkriky do ticha je príbehom o šikanovaní – virtuálnom i fyzickom. Prostredníctvom pohľadu do života mladých ľudí inscenácia rieši vážny spoločenský problém násilia, ktoré je často nenápadne, no deštruktívne prítomné v školách či rodinách. Hlavným posolstvom inscenácie je, aby sme boli tolerantní a k tolerancii viedli aj svoje okolie. Aby sme sa nenechališikanovať inými a sami nešikanovali ľudí, s ktorými žijeme. Inscenácia prostredníctvom hudby, tanca a činoherného umenia pranieruje javy, ktoré neraz nesprávne považujeme za normálne alebo jednoducho pohodlne prehliadame.

Námet a libreto: Dana Dinková 
Réžia a choreografia: Dana Dinková 
Scéna: Marek Šafárik 
Kostýmy: Adriena Adamíková

Účinkujú:
KAROL: Emil Leeger a. h. / Rastisalv Zelina a. h.
JOZEF: Matej Struhár a. h. / Filip Jekkel a. h.
MÁRIA: Veronika Szabová / Róberta Dinová ä
KAROLOV OTEC: Michal Ďuriš a. h. / Radoslav Kuric a. h.
UČITEĽKA: Mariana Macurková a. h. / Mária Šamajová a. h.
ŽENA V ČIERNOM, smrť: Beáta Gaálová
SPOLUŽIACI: Členovia baletu ŠO

www.stateopera.sk│FB: Štátna opera Banská Bystrica