Autorka: Jana Farmanová
Kurátorka: Barbora Kurek Geržová
Vernisáž výstavy: 16. marec 2023 o 18:00 hod.
Trvanie výstavy: 17. 3. — 28. 5. 2023
Miesto konania: Reprezentačné sály


Monografická výstava maliarky Jany Farmanovej je koncipovaná na základe opakujúcich sa tém a motívov prítomných v celej tvorbe, ku ktorým sa vracia v rôznych obdobiach a kontextoch, atmosférach či náladách. Na výstave sú prezentované maľby v širokom časovom rozpätí od najstarších až po najaktuálnejšie.

Od konca 90. rokov 20. storočia, keď vstúpila na umeleckú scénu, sa venuje výhradne médiu maľby, predovšetkým figurálnej. Je bytostnou maliarkou, ktorej tvorba splýva s jej každodennosťou. Maľuje to, čo žije, ale žije aj to, čo existuje i mimo obrazového rámu. Venuje sa témam ženy a jej sveta. Reflektuje otázky lásky a medziľudských vzťahov, vrátane vzťahu matky a dcéry. Špecifické miesto patrí jej vzťahu k prírode, koreňom, domovu, identite. Zaujímajú ju premeny života, krehkosť bytia, pominuteľnosť...

Výstava Memory je koncipovaná do niekoľkých tematických častí rozdelených podľa motívov (detail rúk; nôh; ležiaceho tela; spiacich ľudí) a tém (medziľudské vzťahy; láska – srdce; príroda; morská – vodná krajina; výskok – dynamika pohybu). Špecifické miesto patrí novej maliarskej inštalácii, vytvorenej špeciálne pri príležitosti tejto výstavy, ktorou autorka reaguje na tragickú smrť dvoch mladých nevinných ľudí – Jána a Martiny. Jednotlivé miestnosti výstavy sú poprepájané, navzájom komunikujú a podporujú sa. Maliarkina tvorba sa tak stáva živým a neustále sa meniacim organizmom, nabitým emotívnosťou, ľudskosťou a človečinou.


Jana Farmanová (*1970, Nitra). V rokoch 1989 – 1996 študovala ateliér maľby (prof. Ján Berger) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2016 je odbornou asistentkou pre maliarske predmety na Katedre maľby Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vystavuje na Slovensku i v zahraničí. V Nitrianskej galérii sa odprezentovala na prvej samostatnej výstave Nástup (1995) a niekoľkými ďalšími výstavnými projektami. Jej tvorba je zastúpená vo verejných i súkromných zbierkach. Žije a tvorí v Nitre.

Tvorbu diela podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.