Autori a autorky: Elvíra Antalová – Eduard Antal, Ján Mudroch – Marián Mudroch, Lucia Papčová – Štefan Papčo, Jozef Srna st. – Jozef Srna ml., František Studený – Michal Studený, Olja Triaška Stefanović – Ján Triaška, Raimund von Wichera – Maximilián Schurmann
Kurátorka: Barbora Kurek Geržová
Trvanie výstavy: 23. 6. 2023 – 9. 6. 2024
Miesto konania: Salón
Vernisáž: 22. 6. 2023 o 17.00 hod.

Výstava Rodinné záležitosti mapuje tvorbu autorov a autoriek, ktorí sú rôznym spôsobom rodinne poprepájaní. Reflektuje ich vzťahy a rodinné súvislosti v kontexte umeleckej tvorby. Ide o sociologicko-psychologickú sondu do medziľudských vzťahov v špecifických umeleckých (viacgeneračných) rodinách vo vzťahoch rodič (otec ) – dospelé dieťa (syn) a manželských pároch.

Výber diel je orientovaný na umelkyne a umelcov tvoriacich predovšetkým v 20. a 21. storočí. Najstaršou dvojicou s presahom do 19. storočia je otec – Raimund von Wichera (1862 – 1925) a syn Maximilián Schurmann (1890 – 1960). Na výstave sú prezentovaní autori a autorky, ktorí sú svojou tvorbou zastúpení v zbierkovom fonde Nitrianskej galérie. V tomto zmysle ide o sondu nielen do problematiky, ale aj do zbierok galérie s ambíciou konfrontovať širšie generačné spektrum odlišných umeleckých poetík a stratégií, ako aj modelových dvojíc a ich možných umeleckých a ľudských vzťahov. 

Pridanou hodnotou výstavy je videodokument v podobe intímnych výpovedí umelcov a umelkýň, akási malá „oral history“, ktorá divákom ponúkne vhľad do uvažovania nad ich vzťahmi, vzájomným ovplyvňovaním a interakciou. Pôjde o rozprávanie, v ktorom je zachytené, ako navzájom vnímali svoju tvorbu, či ju reflektovali. Prípadne, či vznikla potreba sa jeden voči druhému vymedziť alebo existovali vo väčšom súlade, vytvárajúc si podporujúce umelecké prostredie. 

Na tomto princípe vznikli dialógy medzi manželskými pármi: Elvíra Antalová – Eduard Antal, Lucia Papčová – Štefan Papčo a Olja Triaška Stefanović – Ján Triaška a medzi otcami a synmi: Ján Mudroch – Marián Mudroch, Jozef Srna st. – Jozef Srna ml., František Studený – Michal Studený, Raimund von Wichera – Maximilián Schurmann. V prípade nežijúcich autorov boli rozhovory realizované spriaznenými teoretikmi a teoretičkami umenia, či širšou rodinou. O manželoch Antalovcoch rozpráva ich dcéra Zuzana Duchoňová (architektka), o Mudrochovcoch hovorí Katarína Bajcurová (teoretička umenia, kurátorka SNG), o vzťahu Wicheru a Schurmanna Július Barczi (historik umenia, riaditeľ aukčnej spoločnosti Soga) a o otcoch rozprávajú ich synovia (Jozef Srna ml. a Michal Studený).