Nové poklady zo starého Liptova

Pozývame Vás na vernisáž výstavy Nové poklady zo starého Liptova, ktorá sa bude konať 7. septembra 2023 o 16:00 h v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Výstava je prezentáciou archeologických nálezov zo siedmich lokalít, objavených a sčasti preskúmaných v posledných rokoch v okolí Liptovského Mikuláša.

Príďte si pozrieť depot bronzových šperkov, kamenné nástroje z jednej z prvých poľnohospodárskych osád na Liptove, stopy po stredovekých peňazokazcoch v Nízkych Tatrách, pozostatky dobývania pravekého refúgia z doby železnej na Demänovskej hore a mnoho ďalších zaujímavých predmetov.

Nebudú chýbať ani informácie o ľuďoch, ktorí obývali tento kraj tisícky rokov pred nami.

Výstava je výsledkom spolupráce viacerých inštitúcií. Archeologické výskumy zastrešoval Krajský pamiatkový úrad v Žiline a okrem pracovníkov nášho múzea sa na nich zúčastňovali aj kolegovia z Archeologického ústavu SAV, spoločnosti Archeovýskum spol. s r. o. a členovia spolku Septentrio.

Kurátorka výstavy: Z. Šimková

Tešíme sa na Vás!