Novobanský jarmok sa uskutoční v dňoch 22.09.2023 - 23.09.2023.


30. ročník 22. - 23. 9. 2023
PIATOK - 22.9.
 • 08:00 JARMOK TRADIČNÝCH REMESIEL
 • 16:00 TANCUJTE S NAMI - VYSTÚPENIE DETÍ MŠ NOVÁ BAŇA A CVČ NOVÁ BAŇA
 • 16:55 PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA NOVÁ BAŇA BRANISLAVA JAĎUĎA
 • 17:00 RADNÍ PÁNI NA LAVICI - OZ NOVÁ BAŇA A DS MÚZA NA ĽUDOVÚ NÔTU - FS HÁJ
 • 18:30 MAJSELF & DJ FILLIPIAN
 • 20:00 FUNKIEZ
SOBOTA - 23.9.
 • 08:00 JARMOK TRADIČNÝCH REMESIEL
 • 10:00 VESELO S HELIGÓNKOU
 • 11:00 ČAROVNÝ KLOBÚK - DETSKÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE 
 • 12:30 JARMOČNÉ PÁSMO - SSK JESIENKA, FSK VINIČKA, ZUŠ NOVÁ BAŇA
 • 14:30 CANTUS MONTE REGIS
 • 15:30 VLASTA MUDRÍKOVÁ
 • 17:00 VIDIEK
 • 18:30 DUCHOŇOVCI
 • 20:00 POTOČNÁ LIGA

21. 9. 2023 │SPRIEVODNÉ AKCIE
ŠTAFETOVÝ POLMARATÓN STREDNÝCH ŠKÔL V OKRESE ŽARNOVICA
- 09:00 ŠTART PRED BUDOVOU GFŠ
- 11:30 BEH ZA GYMNÁZIUM (1 OKRUH PRE VEREJNOSŤ)

21. 9. 2023│NÁŠ DEŇ PRE VÁS
09:00-15:00 - PREZENTÁCIA REMESELNO-UMELECKÝCH TECHNÍK A PRÁC ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM ZO SPOJENEJ ŠKOLY NOVÁ BAŇA
V SPOLUPRÁCI S OZ SLNIEČKO V SÁLE CVČ NOVÁ BAŇA

22. 9. 2023│HISTORICKÝ ŠAŠKO KRAK
17:30 - POULIČNÉ DIVADLO PRE MALÝCH AJ VEĽKÝCH
RADNIČNÝ PARK NOVÁ BAŇA

MODERUJÚ: KARIN TUŽINSKÁ A DANIEL MALIŠ

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!