Knižnica VSG opäť po 2 rokoch ponúka špecializovaný vzdelávací kurz zameriavajúci sa na rôzne obdobia v rámci dejín umenia. Kurz reflektuje odborné zameranie knižnice a je pozvánkou k nahliadnutiu do jej fondov pre všetkých záujemcov o vizuálne umenie. Počas prednáškového cyklu účastníci dôverne spoznajú jednotlivé obdobia v dejinách výtvarného umenia.

Cyklus zahŕňa 10 prednášok pod vedením historičiek a historikov umenia, ktorí pracujú vo Východoslovenskej galérií. Na základe vybraných diel nie len zo zbierok VSG predstavíme hlavné charakteristiky umeleckých slohov a smerov od obdobia stredoveku až po súčasnosť. Počas každej prednášky budeme hovoriť o danej umeleckej etape v európskom meradle a zároveň o tom, ako sa prejavila v našom, slovenskom prostredí.

Prednášky začínajú obdobím gotiky, teda obdobím, z ktorého pochádzajú vôbec najstaršie diela v zbierkach galérie, pokračujú obdobím novoveku, umeleckých smerov 19. storočia a vrcholia súčasným umením. Dĺžka jedného stretnutia je 90 minút s prestávkou na občerstvenie. Súčasťou kurzu je voľný vstup na výstavy VSG pred začiatkom prednášky a tiež čitateľský preukaz do Knižnice VSG. Na záver dostanú účastníci kurzu certifikát o úspešnom absolvovaní.

Na kurz je potrebné sa vopred prihlásiť na galovics@vsg.sk v termíne do 27.3.2023.

Cena kurzu je 60 eur na osobu za celý kurz, ktorý bude prebiehať od 17.30 do 19.00 hod. v Historickej sále na Hlavnej 27.


Harmonogram prednášok:

 • 4.4.│Dóm sv. Alžbety – gotika, barok, historizmus
  Výklad umeleckých slohov v podmienkach sakrálnej architektúry
  Katarína Nádaská

 • 19.4.│Biskup Žigmund Bubics / mecén umeleckej zbierky a regotizačnej prestavby dómu sv. Alžbety
  Katarína Nádaská

 • 25.4.│Jakub Bogdan v kontexte európskeho baroka
  Miroslav Kleban

 • >16.5.│Modernizmus v architektúre
  Náhľad do obdobia Medzinárodného štýlu, prelomovej filozofie medzi dvoma svetovými vojnami, formujúcej svetovú i domácu architektúru súčasnosti.
  Michal Štofa
 • 23.5│Modernizmus v dizajne
  Medzivojnové obdobie Medzinárodného štýlu, obdobie filozofie inovácií, racionalizácie a funkčnosti nie len v architektúre ale aj v dizajne predmetov dennej potreby.
  Michal Štofa

 • 30.5.│Propaganda
  Identita národa v monarchii na prelome 19. a 20. storočia.
  Štefánia Ďuricová

 • 6.6.│Reštaurovanie ako dôležitá kapitola dejín dómu sv. Alžbety
  Záchrana umeleckohistorických artefaktov v druhej polovici 20. storočia
  Katarína Nádaská
 • 13.6│Monumentálna socha ako sympoziálna platforma (sochárstvo II. polovice 20. storočia)
  Miroslav Kleban

 • 20.6.│Umenie v krajine a miesto-špecifické umenie
  Dorota Kenderová

 • 27.6.│Vizionárky
  Veľké mená umelcov 20. storočia, ktoré boli ženy.
  Štefánia Ďuricová