Od – vrátiť zrak: Inakosť (na) (polo)periférie(i)

Výstava v tranzit sk

Umelkyne*ci: Anca Benera & Arnold Estefán, Anna Dasović, Doplgenger, Ferenc Gróf, Christian Guerematchi, Minna Henriksson, Ľuboš Kotlár & Robert Gabris, Kvet Nguyen, Daniela Ortiz

Kurátorka: Iva Kovač


Vernisáž: 11. apríla, 2024 o 19:00
11.04. – 12.07.2024


Miesto: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava
Otvorené: utorok – piatok: 14:30 – 18:30


Na európskych perifériách sme celé desaťročia ignorovali úvahy o našej zapletenosti v dejinách kolonializmu a dekolonizácie, ktoré formovali verejný diskurz na globálnom Juhu aj na globálnom Severe. Štáty stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy sa kolonizačných snáh väčšinou priamo nezúčastňovali a počas rôznych verzií štátneho socializmu vyjadrili svojím protiimperialistickým postojom deklaratívne antikoloniálne stanovisko. Avšak európske periférie, historicky v područí rôznych impérií až do začiatku 20. storočia, boli ovplyvnené dejinami kolonializmu a koloniality. V dôsledku toho boli súčasťou globálnych vzťahov vytvorených týmito dejinami. Diela prezentované v rámci výstavy pristupujú k otázke inakosti a dekolonizácie z hľadiska potreby dekolonizácie krajín, ktoré tvoria to, čo nazývame stredovýchodnou a juhovýchodnou Európou. Mnohé z týchto krajín boli historicky súčasťou európskych impérií, ktoré prekvitali vďaka vykorisťovaniu umožnenému práve koloniálnou expanziou. Treba však mať na pamäti aj to, že tieto periférie boli rôznymi spôsobmi hodnotené a vymedzované ako iné zo strany Západu, čo bolo zjavné počas rozpadu bývalého socialistického systému v 90. rokoch.


Umelecké projekty prezentované v rámci výstavy Od – vrátiť zrak: Inakosť (na) (polo)periférie(i) ponúkajú komparatívny pohľad na dekolonizáciu v krajinách stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy. Diela Kvet NguyenChristiana Guerematchiho a umeleckej dvojice Doplgenger sa zaoberajú menej známymi antikoloniálnymi dejinami Československa a Juhoslávie. Anna Dasović skúma v rámci svojho umeleckého výskumu stupňovanie prisudzovania inakosti a jeho genocídne dôsledky v prípade vojenských konfliktov v Juhoslávii, zatiaľ čo Anca Benera a Arnold Estefán dávajú do súvislosti politické podmienky, ktoré umožnili nástup fašizmu, s jeho pretrvávajúcou hrozbou v súčasnosti. Práce Ferenca GrófaDaniely OrtizMinny HenrikssonĽuboša Kotlára a Roberta Gabrisa sledujú dejiny vývoja rasistickej ideológie a jej súčasnú podobu ako utláčateľského nástroja používaného proti ľuďom označovaným za iných.

Program výstavy rozšíria aj komentované prehliadky s kurátorkou Ivou Kovač, masterclass o politike pohyblivých obrazov pod vedením umeleckej dvojice Doplgenger a seminár zameraný na akademický a umelecký výskum dokumentujúci komplexnú históriu periférnych európskych regiónov cez prizmu dekoloniality.


.........

Výstava Od – vrátiť zrak: Inakosť (na) (polo)periférie(i) sa koná v spolupráci so združením Mesto Žensk.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. 
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Mediálni partneri: Artalk.skFlash Art CZ & SKKapitálGoOut.net