Odrôtované kraslice

Rozsah: 9 hodín / 3 lekcie
Cena: 55 €

Viac informácií

Na kurze sa naučíte používať vhodný materiál a pracovné náradie a osvojíte si rôzne spôsoby opletania kraslíc drôtom. V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64
Kontaktné údaje: Alena Járosiová Hlucháňová, +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk


Termíny:

Trvanie kurzu

Lektor: Marta Mesárošová
Cena: 55 €

>> Viac info...


>> Kompletná ponuka kurzov v RCR ÚĽUV v Bratislave / Zimný trimester <<