Detská železnica Košice

Aténska 15
040 13 Košice-Sídl.Ťahanovce
Slovensko

https://www.detskazeleznica.sk/
kezeleznica@gmail.com
+421 55 305 66 66

Detská železnica Košice

Udalosti organizátora

Najkrajší Mikulášsky expres v Košiciach
Najkrajší Mikulášsky expres v Košiciach
Najkrajší Mikulášsky expres v Košiciach
Najkrajší Mikulášsky expres v Košiciach
Vychodňarsky mikulášsky expres
Vychodňarsky mikulášsky expres