Galéria MEDIUM / MEDIUM Gallery

Hviezdoslavovo námestie 18
814 37 Bratislava-Staré Mesto
Slovensko

https://www.vsvu.sk/sk/galeria-medium
medium@vsvu.sk
+421259428570

Galéria MEDIUM / MEDIUM Gallery

O nás

Galéria MEDIUM bola založená 8. januára 1991 ako súčasť Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. MEDIUM plní nie len tradičnú funkciu galérie (s výstavnou plochou 173 m2), ale funguje aj ako komunikačný priestor VŠVU s presahmi mimo školu. Výstavné aktivity tvoria súčasť a zároveň nadstavbu koncepcie umelecko-pedagogického procesu. Sú zamerané na všetky aktuálne polohy umenia, v súlade so širokým spektrom študijných odborov školy.

Udalosti organizátora

Juraj Ďuriš: Továrny
Maud Kotasová: Továrny
Radikálna ochrana
Juraj Ďuriš: Továrny
Maud Kotasová: Továrny
Radikálna ochrana
Juraj Ďuriš: Továrny
Maud Kotasová: Továrny
Radikálna ochrana
Juraj Ďuriš: Továrny
Maud Kotasová: Továrny
Radikálna ochrana
Juraj Ďuriš: Továrny
Maud Kotasová: Továrny
Radikálna ochrana