K13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 2
040 01 Košice
Slovensko

www.k13.sk
office@k13.sk
+421 55 68 54 299

K13 - Košické kultúrne centrá

O nás

K13 – Košické kultúrne centrá zastrešuje kultúrne centrá a to: Kasárne/Kulturpark, Kunsthalle/Halu umenia, Amfiteáter, Dolnú bránu a 7 Výmenníkov po sídliskách.

Udalosti organizátora

Pre toto vyhľadavanie sme nenašli žiadne udalosti