Slovenské technické múzeum

Hlavná 88
040 01 Košice-Staré Mesto
Slovensko

https://stm-ke.sk/
stmke@stm-ke.sk
+421 55622 40 35

Slovenské technické múzeum

O nás

Profil Slovenského technického múzea sa formoval od vydania dočasného štatútu (vtedajšieho Technického múzea) v roku 1947. Verejnosti boli prvé expozície múzea sprístupnené o rok neskôr. V roku 1983 bolo múzeum premenované na Slovenské technické múzeum.


Udalosti organizátora

Pre toto vyhľadavanie sme nenašli žiadne udalosti