Stredoslovenské múzeum

Námestie SNP 4, 4
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

https://ssmuzeum.sk
kurtikova@ssmuzeum.sk
0918485769

Stredoslovenské múzeum

Udalosti organizátora

Mláďatá
Stretnutia s minulosťou
Mláďatá
Od telegrafu k internetu
Mláďatá
Od telegrafu k internetu
Mláďatá
Od telegrafu k internetu
Interaktívne sprevádzanie výstavou
Oprášime históriu s historikom
POPOLUDNIE s chovateľom
Mláďatá
Od telegrafu k internetu
Interaktívne sprevádzanie výstavou
Oprášime históriu s historikom