Stredoslovenské múzeum

Námestie SNP 4, 4
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

https://ssmuzeum.sk
kurtikova@ssmuzeum.sk
0918485769

Stredoslovenské múzeum

Udalosti organizátora

Mláďatá
Od telegrafu k internetu
Mláďatá
Od telegrafu k internetu
Voda tečie potrubím, kadiaľ tečie internet ?
Mláďatá
Od telegrafu k internetu
Mláďatá
Od telegrafu k internetu
Oprášime históriu s historikom umenia
Mláďatá
Od telegrafu k internetu
Oprášime históriu s historikom umenia
POPOLUDNIE s chovateľom
Mláďatá