Turčianske kultúrne stredisko v Martine

Divadelná 656/3
036 01 Martin
Slovensko

https://www.tks.sk/o-nas/
osveta.tks@gmail.com
0905061821

Turčianske kultúrne stredisko v Martine

O nás

Turčianske kultúrne stredisko v Martine (ďalej TKS) pôvodne Turčianske osvetové stredisko zriadil Žilinský samosprávny kraj ako príspevkovú organizáciu 1. apríla 2002 a v roku 2007 bolo premenované na Turčianske kultúrne stredisko. Sídli v zrekonštruovaných priestoroch na Divadelnej ul. č.656/3 v Martine. Jeho hlavným poslaním je záujem a podpora tvorivej činnosti ľudí, vytváranie podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, zachovávanie tradícií.

Udalosti organizátora

Pre toto vyhľadavanie sme nenašli žiadne udalosti