Osvetušky – detský letný tábor

Druhý ročník veselého a kreatívneho tábora na Spiši s názvom Osvetušky prebehne v dvoch turnusoch, celotýždenný program pre deti ponúka zábavno-kreatívne aktivity. Organizátorom tábora je Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Denný letný tábor je určený pre deti od 7 do 12 rokov. Aktivity budú vedené odbornými pracovníkmi Spišského kultúrneho centra a knižnice a prizvanými hosťami.

  • Osvetušky turnus I.
    10.7. – 14.7. 2023 od 8:00 do 16:00 hod.

  • Osvetušky turnus II.
    31.7. – 4.8. 2023 od 8:00 do 16:00 hod.

Účastnícky poplatok: 95 € / 1osoba / 1 turnus

Zábavno-edukačný celotýždenný program ponúka: tvorivé dielne, ľudové hry, graffiti, literatúru, turistiku, umenie, športové hry, prednášky o vesmíre a prírode.

Registrácia prihlášok je spustená. Na každý turnus je limitovaný počet účastníkov.
>> Popis a prihláška na denný tábor <<

Informácie, prihlášky: www.skcak.sk, 053/ 4425250, hlavaty@skcak.sk