...alebo "Katastrofický svet Katy Strofovej"! 

Výstava vychádza zo známeho slovenského animovaného seriálu "TRESKY PLESKY". 

Návštevník výstavy nadobudne pocit, že vstupuje do unikátneho fantazijného sveta prírodných javov, ktorý pozná z televíznej obrazovky & reportáží obľúbenej Katy Strofovej. Prežíva dobrodružstvá jednotlivých epizód na vlastnej koži a popritom sa učí nové zaujímavosti zo sveta prírodných javov. 

Sopka? Blesk? Cunami či lavína? Kiežby len to... Katastrofický svet Katy Strofovej sa na Vás už teší! 

 Od 1.10. 2022 do 16.4. 2023