Pletenie vianočných ozdôb zo slamy

Rozsah: 9 hodín / 3 lekcie
Cena: 60 €

Viac informácií

Na kurze sa oboznámite s postupom spracovania a prípravy materiálu. Osvojíte si technologický postup pletenia ozdôb zo slamy a naučíte sa vytvárať rôzne tvary. Zhotovíte si originálne slamené ozdoby na vianočný stromček.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Pre viac informácií si pozrite heslo KORYTÁRSTVO.

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64
Kontaktné údaje: Alena Járosiová Hlucháňová, +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk


Trvanie kurzu: 29. 11. - 1. 12. 2023
Termín: streda, štvrtok, piatok / 16.30-19.30
Lektor: František Drgoň
Cena: 60 €

>> Viac info


>> Kompletná ponuka kurzov v RCR ÚĽUV v Bratislave / Zimný trimester <<