Pletenie z prútia II. – akreditovaný kurz

Rozsah: 20 hodín / 2 lekcie
Cena: 115 €

Viac informácií

Na kurze sa naučíte pripraviť si materiál a použiť vhodné náradie a pomôcky. Osvojíte si technologický postup pletenia košíkov z nelúpaného vŕbového prútia.

  • II. časť: košík okrúhly a košík oválny

* Kurz Pletenie z prútia, pozostávajúci z troch častí: Pletenie z prútia I. II.III., je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64
Kontaktné údaje: Alena Járosiová Hlucháňová, +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk


Informácie k akreditácií

Podmienkou získania akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na všetkých častiach kurzu (v rozsahu najmenej 75% výučby) a absolvovanie záverečnej skúšky. Teoretickú časť záverečnej skúšky je potrebné vykonať najneskôr do 15 dní od ukončenia kurzu.

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti:
– teoretická časť: písomný test odborného zamerania (požadovaná úspešnosť 60%)
– praktická časť: prezentácia vlastných výrobkov a vzorkovníc z kurzu s informáciami o technologických postupoch výroby, použitých materiáloch a pracovných nástrojoch, predvádzanie výroby

Škola remesiel ÚĽUV garantuje účastníkom akreditovaných aj všetkých neakreditovaných vzdelávacích aktivít rovnaký obsah kurzu, rozdiel je len v spôsobe ukončenia.


Trvanie kurzu: 29. 2. - 1. 3. 2024
Termín: Štvrtok, piatok /10.00-20.00/
Lektor: Erika Rudíková
Cena: 115 €

>> PRIHLÁSIŤ SA


>> Kompletná ponuka kurzov v RCR ÚĽUV v Bratislave / Zimný trimester <<