Plstenie – taška

Rozsah: 6 hodín / 1 lekcia
Cena: 45 €

Viac informácií

Na kurze sa oboznámite s prácou s ovčou vlnou, osvojíte si techniku mokrého plstenia a získate potrebné zručnosti pre výrobu úžitkových a dekoratívnych predmetov, ktoré budete môcť uplatniť pri vlastnej tvorbe. Zhotovíte si plstenú tašku.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64
Kontaktné údaje: Alena Járosiová Hlucháňová, +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk


Trvanie kurzu: 6. 12. - 6. 12. 2023
Termín: streda / 14.00-20.00
Lektor: Jarmila Rybánska
Cena: 45 €
Obsadenosť: 0 voľné / 6 náhradné miesto/a

>> Viac info


>> Kompletná ponuka kurzov v RCR ÚĽUV v Bratislave / Zimný trimester <<