Účinkujúci:

  • Kvarteto Martinu, ČR
  • Karel Košárek (klavír), ČR

Miesto: Turcianska galéria, Martin

V spolupráci s Turčianskou galériou, SNM v Martine – Múzeom kultúry Cechov na Slovensku a Ceským spolkom v Martine

Koncert je súčasťou Dní českej kultúry 2021.