Trojhodinový workshop rozdelený do troch blokov sa zameriava na tanečné princípy a techniky, ktoré Stanislav Dobák rozvíjal počas niekoľkých rokov svojej aktívnej tanečnej kariéry. Po ukončení štúdia fotografie na britskej University of Hertfordshire skúmal možnosti prepojenia filmu a tanca. Snaží sa o implementovanie filmového žargónu do pohybového slovníka účastníkov workshopu a tak prináša nový zážitok pre telo a myseľ.

Trvanie workshopu: 14:00 – 17:00

Stanislav Dobák [SK]
Tanečník, choreograf, absolvent P.A.R.T.S. (BE), fotograf, kameraman, spoluzakladateľ a umelecký riaditeľ Memoryhouse Productions. Inšpirovaný pohybovými princípmi tanečníka Salva Sanchis z Rosas (BE), počas #atdays povedie pohybový workshop zamerný na technické a improvizačné zručnosti.

Podujatie je sprievodnou akciou festivalu ART & TECH DAYS 2018.