Denný tábor malých umelcov
Tajomná Levoča 2022
Retro Osveta
Plávanie v bazénoch od 6 eur / hodina
August v Podtatranskej knižnici
Fero Lipták: Vedľajšie účinky
Ján Zoričák
Začepčený Spiš
LEGO v Hniezdnom
Denný tábor malých umelcov
Horehronské MECHECHE
Tajomná Levoča 2022
Retro Osveta
Plávanie v bazénoch od 6 eur / hodina
August v Podtatranskej knižnici
Fero Lipták: Vedľajšie účinky
Ján Zoričák
Rastislav Podoba: Malý obraz lesa
PRIDE Košice 2022 | Conversation with Olena Schevchenko: Becoming, Being & Belonging (online)
Začepčený Spiš