Organizátor: Tatranská galéria v Poprade 
Kurátorka výstavy: Anna Ondrušeková
Miesto konania: Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 12, Poprad
Vernisáž výstavy: 27. október 2022 o 17.00
Termín výstavy: 27. október – 11. december 2022
Výstavu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Tatranská galéria v Poprade prináša výstavu úspešného slovenského umelca Ernesta Zmetáka (12. 1. 1919 – 13. 5. 2004). Okrem voľnej výtvarnej tvorby sa venoval návrhom na známky, vitráže, divadelné opony, gobelíny, artprotisy a mozaiky.

V roku 1938 bol prijatý na Akadémiu výtvarných umení v Prahe, po jej zatvorení nastúpil na Vysokú školu výtvarných umení v Budapešti. Pod vedením profesora Vilmosa Abu-Nováka a neskôr aj profesora Bélu Kontulyho tu v rokoch 1939 – 1943 študoval monumentálne umenie. Po návrate na Slovensko sa usadil v Bratislave, kde žil už natrvalo. V roku 1944 tu mal aj svoju prvú samostatnú výstavu. V roku 1945 sa stal jedným z členov Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta. O rok neskôr spoluzakladal Spolok umelcov a priateľov grafiky. V roku 1947 podnikol prvú študijnú cestu do Talianska, ktoré sa stalo jeho výtvarnou múzou. Ako asistent Ľudovíta Fullu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pôsobil v rokoch 1949 – 1952. Neskôr pracoval výlučne ako slobodný umelec.

Zmeták sa rád štylizoval do role akéhosi solitéra, jeho generačná mimobežnosť bola okrem iného zapríčinená aj tým, že do umeleckého vývinu vstúpil v 40. rokoch minulého storočia už ako vyhranený umelec, zatiaľ čo jeho rovesníci sa ešte len začínali štýlovo rozvíjať. Jeho tvorbu charakterizuje inšpirácia predkubistickými prúdmi výtvarnej moderny (Cézanne, Kanoldt, Derain a. i.), ale najmä talianskym umením trecenta a quatrocenta (Giotto, Masaccio, Uccello a. i.). Zmetákov „tradicionalizmus“ nebol však len prvoplánový, namiesto mechanického prepisu skutočnosti uplatnil racionálnu, premyslenú, v priebehu rokov čoraz sofistikovanejšiu štylizáciu. Bol neobyčajne umelecky plodným autorom.  

Diela Ernesta Zmetáka sú súčasťou zbierkových fondov aj stálych expozícií vo významných slovenských galériách. Výnimkou nie je ani Tatranská galéria v Poprade. Už pred rokom 2020 bol v rámci zbierkového fondu galérie zastúpený prostredníctvom 7 grafík a 2 olejomalieb. V rokoch 2020 a 2021 sa Tatranskej galérii podarilo získať rozsiahly súbor diel zo Zmetákovej pozostalosti od umelcovho syna MUDr. Petra Zmetáka. Konkrétne v roku 2020 pribudlo 20 olejov, 48 kresieb a 80 grafík (spolu 148 prác), v roku 2021 to bolo 276 kresieb. Novonadobudnutá akvizícia pozostáva z prác datovaných od 40. rokov až po posledné roky umelcovho života, teda predstavuje ukážku zo všetkých období tvorby. Čo sa týka tematických okruhov, sú v nej zahrnuté viaceré portréty a autoportréty; akty, prevažne ženské; rozsiahly súbor krajinárskych motívov spodobujúcich lokality na Slovensku (Bardejov, Lendak, Kežmarok, Košice, Oravský Podzámok...), v Taliansku (Cefalu, Rimini, Carmignano...), Grécku (Korint, Atény...), Chorvátsku (Lukovo Šugarje, Rovinj) a iné. Súčasťou akvizície sú aj mnohé pracovné a zvieracie motívy. Významný je súbor grafických ilustrácií k Ezopovým bájkam (Tatran, 1966), Podjavorinskej Baladám a povestiam (Mladé letá, 1965), Czambelovým Slovenským ľudovým rozprávkam (SVKL, 1959) a k Defilé Pavla Horova (Slovenský spisovateľ, 1980). Tatranská galéria taktiež získala veľký počet Zmetákových návrhov na novoročenky, známky, vitráže, divadelné opony, mozaikovú či sgrafitovú výzdobu stien. Ich význam spočíva v možnosti zrekonštruovať tvorivé postupy Zmetáka v jednotlivých fázach realizácie návrhu.

V rámci našej výstavy budú mať návštevníci možnosť vidieť po prvýkrát výber toho najlepšieho zo spomenutých akvizícií a prehĺbiť si tak znalosti o Zmetákovom diele.