Adela Píšová svoje obrazy maľuje a vníma - ako prostriedok na harmonizáciu a liečenie priestoru ako takého. To ako je vyladený priestor nás následne ovplyvňuje a vplýva na našu celkovú pohodu. Je veľmi dôležité akými vecami a symbolmi sa obklopujeme.

Tomu čomu sme dlhodobo vystavení, nás hlboko ovplyvňuje. Vo svojej tvorbe uprednostňuje radostné farby a symboly. Okrem maľby sa autorka venuje feng shui.

Vystavené obrazy aj šperky sú predajné.