Medzinárodný organový festival Ivana Sokola │15.09.2023 │ Kostol sv. Jána Krstiteľa, Rimavská Sobota│18:00


3. koncert zo série BACHOVA ORGANOVÁ TVORBA: Vianoce II
In memoriam Ivan Sokol

Přemysl KŠICA, organ

Program:

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Praeludium in C BWV 545/1
Trio super Wir Christenleut habn jetzund Freud BWV 710
Fuge in C BWV 545/2

Wir Christenleut habn jetzund Freud (Neumeister) BWV 1090
Gelobet seist du, Jesu Christ BWV 697
Gelobet seist du, Jesu Christ BWV 722
Der Tag, der ist so freudenreich (Neumeister) BWV 719
Vom Himmel hoch, da komm ich her BWV 700

Pastorella BWV 590

Vom Himmel hoch, da komm ich her BWV 701
Lob sei dem allmächtigen Gott BWV 704
Jesu, meine Freude (Neumeister) BWV 1105
Christum wir sollen loben schon BWV 696
Lobt Gott, ihr Christen allzugleich BWV 732

In dulci jubilo BWV 729
Trio in d BWV 583
Allabreve in D BWV 589

Partner koncertu: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rimavská Sobota


Podujatie je súčasťou 52. ROČNÍKA MOFIS.