VYHLÁSENIE TALENTOVÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025
Termíny konania: 3. a 4. júna 2024

Informácia pre rodičov, zákonných zástupcov a uchádzačov:

V prípade záujmu o účasť na prijímacích talentových skúškach si vyberte jeden z dvoch určených termínov a v deň konania (3. alebo 4. júna 2024) príďte v čase medzi 16.00 h až 18.00 h do Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana na Starozagorskú 10, prihláste sa vo vstupnom vestibule školy našim organizačným pracovníkom a vyčkajte, kým bude uchádzač vyzvaný k účasti na talentovej skúške.

Na prijímacie talentové skúšky sa môžete prihlasovať už teraz – elektronicky, prostredníctvom riadiaceho a informačného systému základných umeleckých škôl iZUŠ (vstup do elektronického systému je na tejto stránke nižšie).
Na prijímaciu skúšku nie sú záujemcovia pozývaní ani telefonicky ani písomne.