Imrich Svitana: Hodiny, dni, mesiace, roky tvorby
Cesta k cieľu - výber z tvorby Zuzany Osavčukovej
Imrich Svitana: Hodiny, dni, mesiace, roky tvorby
Minuli sja moji ročky minuli
Na revíziu /A. Romaniy podľa predlohy M.L.Kropivnického/
Cesta k cieľu - výber z tvorby Zuzany Osavčukovej
Boris Sirka - Desať rokov
Imrich Svitana: Hodiny, dni, mesiace, roky tvorby
Láska k blížnemu /Leonid Andrejev/
Cesta k cieľu - výber z tvorby Zuzany Osavčukovej
Boris Sirka - Desať rokov
Hrôzostrašné príbehy strýka Montaguea /Chris Priestley/
Imrich Svitana: Hodiny, dni, mesiace, roky tvorby
Hrôzostrašné príbehy strýka Montaguea /Chris Priestley/
Video Oldies Party
Cesta k cieľu - výber z tvorby Zuzany Osavčukovej
Video Oldies Party
Cesta k cieľu - výber z tvorby Zuzany Osavčukovej
Boris Sirka - Desať rokov
Imrich Svitana: Hodiny, dni, mesiace, roky tvorby