Lords of the Sound - The Music of Hans Zimmer
16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách
Prešovské Vianočné trhy 2022
Labyrint sveta
+ alebo „doľava X doprava" / „hore X dole"
Anton Baša: Ticho
Medovníkový domček /Michal Náhlík/
Peter Smik: Keramika
Práci česť! V kove
Putovná výstava ilustrácií Andersenových rozprávok
Vladimír Ossif: Duch m(i)esta /New York-Bratislava Havana
Medovníkový domček /Michal Náhlík/
17. storočie: Knižná kultúra Európy
Labyrint sveta
Peter Katina: Mediterranean music / Accordion & Electronics
Slovensko spieva koledy 2022
Vianočná grilovačka na Plaze
Sluha dvoch pánov /Carlo Goldoni/
Cesta k cieľu - výber z tvorby Zuzany Osavčukovej
16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách