Festival Pro Musica Nostra je medzinárodný hudobný festival, ktorý sa každoročne koná v rôznych mestách na Slovensku. Fanúšikovia klasickej hudby si na koncertoch môžu vychutnať hudobné výkony desiatok popredných slovenských i zahraničných umelcov. Cieľom festivalu, ktorý sa koná vo vybraných historických pamiatkach jednotlivých regiónov, je prezentácia klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni a sprostredkovanie jedinečného vizuálneho zážitku z priestorov historických pamiatok. Pro Musica Nostra prinavracia hudobný život na miesta, kde ho publikum v minulosti bežne vyhľadávalo.

Tohtoročná edícia festivalu Pro Musica Nostra Tyrnaviensi 2023 sa uskutoční v týchto miestach trnavského kraja: Piešťany, Smolenice, Voderady, Lančár, Cífer-Pác, Hlohovec a Trnava.

Viac informácii na www.promusicanostra.sk

Zdroj: Pro Musica Nostra

Pro musica nostra 
Tyrnaviensi
festival v pamiatkach Dolného Považia
12. - 18. júna 2023

12. júna 2023 | 18:00 | Piešťany / Elektrárňa

 • LUCIENNE RENAUDIN VARY trúbka (FR)
 • FÉLICIEN BRUT akordeón (FR)

Program a vstupenky


13. júna 2023 | 18:00 | Smolenice / Smolenický zámok

 • KOMORNÝ SÚBOR BAROCCO SEMPRE GIOVANE (CZ)

Program a vstupenky


14. júna 2023 | 18:00 | Voderady / Kaštieľ Voderady

 • ANDREA VIZVÁRI soprán (SK)
 • IWONA WALL alt (PL)
 • MIROSLAV DVORSKÝ tenor (SK)
 • GUSTÁV BELÁČEK bas (SK)
 • EVA VIRSIK klavír (SK)

Program a vstupenky


15. júna 2023 | 18:00 | Lančár / Kostol sv. Michala Archanjela

Vokálny súbor CORVINA CONSORT (HU)

Program a vstupenky


16. júna 2023 | 18:00 | Cífer-Pác / Kostol sv. apoštolov Petra a Pavla

 • VLADIMÍR REJLEK trúbka (CZ)
 • VÍT HAVLÍČEK organ (CZ)

Program a vstupenky


17. júna 2023 | 18:00 | Hlohovec / Zámok Hlohovec

 • AGI FERIENČÍKOVÁ čembalo (SK)
 • ENIKÖ GINZERY cimbal (SK)

Program a vstupenky


18. júna 2023 | 18:00 | Trnava / Zrkadlová sála Divadla Jána Palárika

 • COLLEGIUM MARIANUM (CZ)

Program a vstupenky