Múzejno-pedagogické aktivity k výstave Koža a kožušina – od úžitku k luxusu

Banícke múzeu v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, otvára výstavu Koža a kožušina – od úžitku k luxusu. Jedným z viacerých sprievodných podujatí k výstave, ktoré múzejníci pripravili, sú múzejno-pedagogické aktivity pod názvom Remeselník, hor sa s kožou na trh!

V rámci tohto sprievodného podujatia sa najprv žiaci základných škôl zúčastnia komentovanej prehliadky výstavy a následne si prostredníctvom kvízu overia nadobudnuté vedomosti. Spoznajú taktiež rôzne druhy kože a naučia sa zapletať kožené pásiky rôznymi spôsobmi. Dokonca niektorých hodín sa zúčastní aj miestny remeselník Mgr. Martin Kováč, ktorý žiakom prakticky ukáže ako pracovať s kožou. Na konci aktivity si žiaci vyrobia vlastné kožené náramky a záložky do kníh. „Teší nás, že aj prostredníctvom tejto výstavy môžeme deťom priblížiť históriu spracovania kože a rôzne remeslá, ktoré súvisia so spracovaním tohto materiálu. V tvorivých dielňach si žiaci budú môcť vyskúšať samotnú prácu s kožou, spoznajú jej vlastnosti a náradia remeselníkov,“ uviedla múzejná pedagogička Mgr. Gabriella Badin. 

Záujem zúčastniť sa na podujatí je potrebné nahlásiť vopred, keďže počet účastníkov je limitovaný. Výstavu Koža a kožušina - od úžitku k luxusu a múzejno-pedagogické aktivity k výstave z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.

Časový rozsah aktivity: 90 min. v čase od 8.00 do 15.00 hod.
Trvanie aktivity: od 24.5.2023 do 29.09.2023
Cena múzejno-pedagogickej aktivity je 2 € na žiaka.
Miesto konania: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25, 048 01 Rožňava.

Tešíme sa na všetkých žiakov!

Kontakt:
Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk
tel.: 0907 769 338