Rezbárska dielňa

Rozsah: 20 hodín / 10 lekcií
Cena: 70 €

Viac informácií

Na kurze sa deti oboznámia so základmi práce s drevom. Získajú nielen praktické zručnosti, ale i teoretické vedomosti o jednotlivých druhoch drevín a pracovných nástrojoch. Osvoja si prácu s rezbárskym náradím (nožík, pílka, dlátko) a rezbárske techniky linkorez a vruborez. Zhotovia si hračky, úžitkové a dekoratívne predmety. V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom na malú skupinu garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Určené pre: deti od 10 rokov
Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64
Kontaktné údaje: Michaela Krajňáková, +421 908 795 063, michaela.krajnakova@uluv.sk


Trvanie kurzu: 15. 1. - 25. 3. 2024
Termín: Pondelok / 15.00-17.00
Lektor: Jakub Višňovec
Cena: 70 €
Obsadenosť: 0 voľné / 6 náhradné miesto/a

>> NÁHRADNÍK


>> Kompletná ponuka kurzov v RCR ÚĽUV v Bratislave / Zimný trimester <<