Literárny festival Knižnice pre mládež mesta Košice Rozčítajme Košice pokračuje tretím ročníkom.

Dvojdňový program opäť ponúkne motivačné čítania v základných školách po celom meste, literárny večer s hosťami festivalu a víkendové rodinné popoludnie.     

 

Projekt Knižnica nahlas z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.